Target APC108143

Local target id
APC108143  
Stage
in_pdb   PDB:
NCBI Protein Lookup
gi: 52842362   accession:  
Organism
Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1  
Common Name
hypothetical protein lpg2148 [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1]  
NCBI Gene Lookup
3078874  
Selection Phase
COMM::UT::Legionella Effectors  
Date Approved
Nov 08, 2011  
Justification for Selection
Legionella effectotrs submitted via CNT by Alexander Ensminger.  
Priority
3  
Sequence Length
426  
(Subtargets)
 
Molecular Weight
48.8 kDa  
Sequence
MIVRGINMTK IKLESPGFMV HKKLKSMSQS YGVMMTGVPA EVLGQMQAER SIPSINKTGN LKQQIAKEVS KVCHMMTEPT QSCGQASNDV CELLLGKIEA EKFHFTKYEA LSADGDNLKN VLENTAPSST NLLIRFEIDR EDPPIVLVKT KNENFNPETA VKNKIYLLEN KLYFIDKMGN LFNLGPGKKK CTQLFNAIGD SAEYSLCDPF VLEEPEKPED FAISEIVDIF NEQKERFDFW IGSHSFTIYI PQTLGESPRQ FYPYQAYFGS HTLQDWFVSD KDEYLSRIGI DKYIEKLAVL GKTTNTKERS DIYAEFFSKR GREAFFCAHL NEKRQPLRVK FKITEINPEL ALKNLQETQE FIDTHPGENP SDKVENYRNR AKLAMTEHLE SLLDIKPESS PSLFWKNVDK KEQEMTDSSR YKKGPS  
DNA Sequence
TTGATT GTGCGT GGCATT AATATG ACAAAA ATAAAA CTGGAA TCGCCG GGTTTC ATGGTA CACAAA AAGTTG AAAAGC ATGTCC CAAAGC TATGGA GTCATG ATGACT GGTGTC CCTGCT GAGGTG TTAGGA CAAATG CAGGCA GAGCGA TCTATC CCCAGC ATTAAT AAAACA GGGAAC CTTAAG CAACAA ATTGCA AAGGAG GTTTCA AAGGTA TGTCAT ATGATG ACTGAA CCCACT CAGAGT TGTGGC CAAGCC AGTAAT GATGTG TGTGAA TTGCTT TTAGGA AAAATT GAAGCG GAAAAA TTCCAT TTCACC AAATAT GAAGCA TTATCA GCAGAT GGAGAC AATCTA AAAAAT GTTTTA GAAAAT ACAGCC CCATCC AGCACT AACCTA TTAATA CGATTT GAAATT GACAGA GAAGAC CCTCCC ATTGTA TTGGTC AAAACA AAAAAC GAGAAT TTCAAT CCGGAA ACCGCT GTGAAG AATAAA ATTTAC CTATTA GAAAAT AAATTA TATTTT ATTGAC AAGATG GGTAAT CTTTTT AACCTT GGACCA GGTAAA AAAAAA TGTACG CAGTTA TTCAAC GCAATT GGAGAC TCAGCA GAATAT AGTCTT TGTGAT CCTTTT GTTCTT GAAGAG CCTGAA AAACCT GAGGAT TTTGCA ATAAGT GAGATC GTAGAT ATCTTT AACGAA CAAAAA GAGAGA TTCGAT TTTTGG ATCGGG TCGCAT TCTTTT ACAATA TATATC CCTCAA ACGCTG GGTGAA TCACCA CGCCAA TTCTAT CCTTAT CAAGCT TACTTT GGTTCA CACACT TTACAG GATTGG TTTGTC AGCGAT AAAGAT GAATAC CTGTCG CGAATT GGCATC GACAAG TATATT GAAAAA TTAGCT GTACTG GGAAAA ACAACA AACACG AAAGAA CGCTCG GATATT TATGCA GAATTT TTTTCA AAGCGA GGCCGG GAAGCA TTTTTT TGCGCC CACCTT AATGAA AAAAGA CAACCA TTACGA GTAAAG TTCAAA ATAACT GAAATT AACCCT GAATTG GCATTA AAGAAT TTACAG GAAACG CAAGAA TTTATT GATACC CATCCA GGAGAA AATCCA TCAGAT AAAGTA GAAAAT TATAGA AATAGA GCAAAA TTGGCA ATGACC GAACAC CTGGAG AGCCTA TTAGAC ATCAAG CCTGAA TCAAGC CCCTCT TTATTT TGGAAA AATGTC GATAAG AAAGAA CAAGAA ATGACT GACAGT AGCAGG TATAAA AAGGGG CCAAGC  
Community nominated
True  
Partnership nominated
 
Biomedical
True  
Metagenomic
False  
Structural coverage
False  
Psi 2
False