Target APC113058

Local target id
238876413  
Stage
in_pdb   PDB:
NCBI Protein Lookup
gi: 238876413   accession:  
Organism
Eubacterium rectale ATCC 33656  
Common Name
peptidoglycan N-acetylglucosamine deacetylase  
Selection Phase
MCSG::Biology::Human Microbiome  
Date Approved
Jul 10, 2013  
Justification for Selection
Metagenomics degradome representatives.  
Priority
1  
Sequence Length
496  
(Subtargets)
 
Molecular Weight
54.3 kDa  
Sequence
MLKRIGKMDK NKKMIIGILT AAIVLVVAFI VYITCFDSHI EFSSKFKNGI TVEYGKKFEA PKIKAYVRGR LINRKGKEIK CTIDSNVDAT KTGSYEIKVT AQYGKKTATQ TIKVEVRDKK APEITLNGDA EMTVEAGSEF SDPGYTATDN YDGDLTDKVS VTGAVDTSKP GDYEIKYSVA DSSKNESEVK RTVHVTDTTA PQIKLSGDDF MSVKKGDKYS DPGYTATDNC DGDITDSVKV SGDKVDKDKA GKYTVTYEVS DSSGNKATAT RVVSVYDPAA TADTVNPGNK IIYLTFDDGP GKYTQGLLDV LDKYNVKATF FVTNTHPDYQ NMIAEEAKRG HTVAIHSASH KYNQIYTSEQ AFFDDLEQMN SIIKAQTGND ASIIRFPGGS SNTVSKDYCP GIMTQLVNDV TARGLLYCDW NVSSGDANPK PISTEQVVQN VISGVQSHNV SVVLQHDIKE FSVNAVEQII QWGQANGYTF LPLTTSSPMS HHRVNN  
DNA Sequence
ATGCTA AAGAGG ATTGGA AAAATG GACAAA AATAAA AAGATG ATTATC GGCATA CTTACG GCTGCA ATAGTT CTGGTG GTGGCG TTTATA GTATAT ATCACA TGCTTT GACTCA CACATT GAGTTC AGCAGC AAGTTC AAAAAC GGTATT ACTGTT GAGTAT GGCAAA AAGTTT GAGGCA CCAAAA ATCAAG GCGTAT GTCAGA GGCAGG CTTATA AATCGG AAGGGA AAAGAG ATAAAA TGTACT ATAGAC AGTAAT GTCGAT GCGACA AAGACA GGTTCA TACGAG ATAAAG GTAACT GCTCAA TACGGT AAAAAA ACTGCG ACACAG ACAATC AAGGTT GAAGTG AGGGAT AAGAAG GCTCCG GAGATT ACATTA AATGGC GATGCA GAGATG ACTGTA GAGGCA GGAAGC GAGTTC AGTGAC CCGGGA TATACG GCAACA GACAAC TATGAT GGGGAT CTGACA GACAAG GTATCT GTTACA GGAGCT GTCGAT ACTTCA AAGCCG GGAGAC TATGAG ATAAAG TACAGT GTCGCT GACTCG TCAAAG AATGAG AGCGAG GTCAAA AGGACT GTGCAT GTCACA GATACC ACTGCA CCGCAG ATAAAG CTTTCG GGTGAT GATTTT ATGTCA GTTAAA AAGGGT GATAAG TACAGT GATCCG GGATAC ACGGCA ACAGAC AATTGT GACGGA GACATC ACAGAC AGTGTC AAGGTA TCAGGA GATAAG GTAGAT AAGGAT AAGGCG GGAAAG TATACT GTGACC TATGAG GTCTCA GATTCA TCAGGA AATAAG GCTACT GCTACA AGAGTG GTCAGT GTGTAT GATCCG GCTGCC ACGGCA GACACG GTAAAT CCGGGC AACAAG ATTATT TATCTT ACCTTT GACGAT GGTCCC GGAAAG TATACA CAGGGG CTATTA GATGTG CTTGAT AAATAC AATGTA AAGGCC ACCTTC TTTGTT ACAAAT ACACAT CCTGAC TATCAG AACATG ATAGCA GAGGAG GCAAAG AGAGGA CATACA GTGGCT ATCCAC TCTGCC AGCCAC AAATAC AACCAG ATATAT ACAAGT GAGCAG GCATTT TTTGAT GACCTT GAGCAG ATGAAC AGTATC ATAAAG GCACAG ACGGGA AATGAT GCGTCA ATCATC AGATTC CCGGGT GGCTCA TCAAAT ACTGTG AGCAAG GATTAC TGTCCG GGTATT ATGACA CAGCTC GTAAAT GATGTA ACAGCA AGAGGA CTTTTA TATTGT GACTGG AATGTA TCGAGC GGAGAT GCAAAC CCCAAG CCAATC AGCACG GAACAG GTGGTA CAGAAT GTCATC TCCGGT GTGCAG AGCCAT AATGTA TCAGTT GTATTG CAGCAT GACATA AAGGAA TTCAGT GTCAAT GCGGTC GAGCAG ATCATC CAGTGG GGACAG GCGAAC GGTTAC ACGTTT TTACCA CTCACC ACAAGC TCACCG ATGTCT CATCAT CGTGTA AACAAC  
Community nominated
False  
Partnership nominated
 
Biomedical
False  
Metagenomic
True  
Structural coverage
True  
Psi 2
False