Target APC113179

Local target id
HLB5  
Stage
in_pdb   PDB:
NCBI Protein Lookup
gi: 495428080   accession:  
Organism
Parabacteroides johnsonii  
Selection Phase
COMM::WSU::GH  
Date Approved
Nov 29, 2013  
Justification for Selection
Crystallization of novel cellulases from microbes associated with the gut ecosystem.  
Priority
8  
Sequence Length
247  
(Subtargets)
 
Molecular Weight
28.2 kDa  
Sequence
MSVDQYKKEI GMMNLEKLIQ DREGISSKKF PIEDKELLFR YEQLYTGAVN DVMREFCLLE QALPGRIKPL REYHSVAGFA FTVKSAPNVK IKGEMEYRTQ MLDEMQEDHF VVWDTSRDDK ATLWGGVMTA TAKGKKLKAA CIDGGIRDTH QILNADFPVF YEYRISNGSL GRCLITHYQI PIKIGDVTIK PGDIILGDID GVLVVPREIA YEVLLRSEEI RENEKKIFSW VQNGDSVQEI TAKGGYF  
DNA Sequence
ATGAGC GTAGAT CAGTAT AAGAAA GAAATC GGAATG ATGAAT CTAGAA AAATTG ATTCAG GATCGT GAAGGA ATATCT TCGAAA AAGTTT CCTATA GAGGAT AAAGAA TTATTA TTTCGA TACGAG CAGTTG TATACA GGGGCC GTAAAC GATGTG ATGCGT GAATTT TGCCTT TTGGAG CAAGCC TTACCC GGTAGG ATTAAA CCTTTA CGCGAA TATCAT TCTGTT GCCGGT TTTGCC TTTACT GTCAAA AGTGCA CCAAAC GTAAAG ATAAAG GGTGAG ATGGAA TATCGA ACCCAG ATGCTG GATGAG ATGCAG GAAGAC CATTTT GTTGTC TGGGAT ACAAGT CGGGAT GATAAA GCTACT TTGTGG GGAGGT GTAATG ACGGCA ACTGCT AAAGGG AAGAAA CTGAAA GCCGCT TGTATA GATGGG GGAATA CGGGAT ACACAT CAGATT TTGAAT GCTGAT TTTCCT GTGTTT TACGAA TATCGT ATATCG AATGGT AGCTTG GGGCGC TGTTTG ATTACT CACTAT CAGATT CCAATT AAAATC GGAGAT GTAACG ATTAAG CCGGGT GATATA ATACTT GGAGAT ATCGAT GGAGTT TTAGTT GTACCA AGGGAA ATAGCT TATGAA GTGCTT TTACGC TCGGAG GAGATA CGTGAA AATGAG AAGAAG ATTTTC TCTTGG GTACAA AACGGA GACAGT GTTCAG GAAATT ACAGCA AAAGGT GGTTAC TTT  
Community nominated
True  
Partnership nominated
 
Biomedical
True  
Metagenomic
False  
Structural coverage
True  
Psi 2
False